Rutger van Thiel: “Wij streven ernaar vandaag de dag al concreet bij te dragen aan de reductie van CO2 uitstoot.”

Published on

Voorloper in de transitie naar schonere brandstoffen

Jos Schelfhout van Navigator Network Executive Search sprak met Rutger van Thiel van Coloured Finches over de veranderingen in de energiemarkt. Met zijn organisatie draagt hij bij aan het halen van de doelstellingen van het Klimaatakkoord dat in Parijs is vastgesteld. Ze zijn actief met verschillende bedrijven in de distributie en logistiek van energie producten met als doel ook de CO2 footprint te verminderen. Navigator Network heeft onlangs iemand geplaatst bij een van hun activiteiten: Alkion Terminals; een business development positie die specifiek gericht is op de energie transitie; iemand die samen met de klant kijkt naar de mogelijkheden op de middellange termijn.

Achtergrond
Samen met twee partners is Rutger van Thiel tien jaar geleden Coloured Finches gestart. Ze hebben bedrijven opgezet en uitgebouwd die actief zijn in de distributie, opslag en levering van o.a. vloeibare brandstoffen. De drie companen hebben ieder een andere achtergrond in de downstream olie-industrie; van handel, verkoop tot logistiek. Coloured Finches heeft twee clusters van bedrijven met totaal rond de 500 mensen in West-Europese landen en binnenkort ook weer in Singapore. De FinCo Fuel group houdt zich bezig met het verkopen en distribueren van brandstoffen en zijn een voorloper in de transitie naar schonere brandstoffen. Het andere cluster is de Alkion Terminals groep, dat met 9 tankopslag terminals opereert in havens in Zuid-Europa en Amsterdam. Naast de opslag van bio-brandstoffen, gaat het om vloeibare zaken zoals chemicaliën. Beide activiteiten zijn stapsgewijs opgezet, door acquisities en het opzetten van bedrijven vanaf scratch.

Waarin zijn jullie actief en hoe verandert jullie rol?
“Wij zijn actief in de wereld van energie en grondstoffen die essentieel zijn voor ons hedendaagse leven. Grofweg 80% van materialen en producten om je heen , vindt zijn oorsprong in olie of een afgeleid product daarvan. Nu de grondstoffen met de huidige Rusland crisis op het spel staan, reageert de markt heel gevoelig. Onze bedrijven zijn in verschillende facetten van de keten actief en de energie transitie speelt hierin een belangrijke en toenemende rol. Ook geopolitieke ontwikkelingen zijn van invloed zoals de crisis in de Ukraine. In onze handelsactiviteiten merken we de gevolgen van de verstoring op de wereldmarkt. Anderzijds is onze opslagterminal tak juist een veilige haven in roerige tijden. Het zal nog wel even duren voordat markten weer wat meer in balans zijn. De energietransitie daarentegen is echt een lange termijn verhaal.”

Jullie zetten flinke stappen in de energie transitie?
“Het is zo klaar als een klontje dat de aarde opwarmt en dat we daar iets aan moeten doen. In onze beide bedrijfsactiviteiten zijn wij hier actief mee bezig. Veel landen en bedrijven hebben de ambitie klimaatneutraal te zijn in 2050. Waarom wachten? Wij streven ernaar vandaag de dag concreet bij te dragen aan de reductie van CO2 uitstoot. Dat doen we door direct in bestaande business activiteiten op commerciële grondslag bij te dragen aan de energie transitie. Met onze terminals slaan we bijvoorbeeld bio-brandstoffen op die worden bijgemengd in fossiele brandstoffen voor het wegverkeer, maar ook de scheepvaart. Er zijn veel ontwikkelingen in bio-brandstoffen waarbij het steeds meer om hergebruik gaat. Zo wordt er diesel gemaakt uit frituurvet (cooking oil), maar er wordt ook gezocht naar allerlei andere bronnen, zoals oliën uit schillen of plastic afval. Europa stimuleert deze ontwikkelingen mede door een emissie rechten systeem. Het gaat er bij ons om hoe je hier het beste op in kunt spelen en omzetten in winstgevende bedrijfsactiviteiten.”

Wat zijn de ontwikkelingen?
Het doel in het klimaatakkoord is volledig CO2 neutraal te zijn in 2050. Wij verwachten dat de fossiele brandstoffen steeds meer worden vervangen door bio-brandstoffen en hernieuwbare energie. Hierbij zal wind en solar en energiedragers, zoals waterstof en ammonia , een steeds belangrijkere rol gaan spelen. De grote uitdaging is hoe je deze producten gaat transporteren en opslaan. Als dienstverlener kijken wij samen met producenten naar de mogelijke oplossingen voor de dag van morgen. Het is een kapitaalintensieve industrie en de oplossingen voor de toekomst vragen jaren van voorbereiding en grote investeringen.”

En wat zijn de ontwikkelingen bij de FinCo Fuel Group?
““Hier distribueren en verkopen wij brandstoffen en nemen we een leidende rol in het converteren van fossiele naar hernieuwbare brandstoffen. We pionieren en kijken welke hernieuwbare brandstoffen er te ontwikkelen zijn. De uitdaging is om grondstoffen te vinden die niet tot de voedselketen behoren, maar een bijproduct of bij voorkeur afvalstof is, zoals het eerdere voorbeeld van de cooking oil.”

Wat merken jullie van de huidige onrust in de wereld?
“Deze crisis maakt nog eens duidelijk hoe afhankelijk wij economisch zijn van andere landen. De energie afhankelijkheid in Europa van Rusland zou echter de energie transitie wel eens kunnen versnellen. Maar dan nog blijft het een lang verhaal, het is een transitie en niet het omdraaien van een lichtschakelaartje. En er zijn vele uitdagingen die moeten worden overwonnen. Bij windmolens bijvoorbeeld: iedereen wil windmolens, maar niet in zijn achtertuin.

Er zijn bedrijven die beweren iets voor het milieu te doen door hun activiteiten te compenseren met bijvoorbeeld het planten van bomen. Jullie maken directe impact met jullie activiteiten?
“Klopt. Je hebt verschillende niveaus van aanrekenen van C02. Als je thuis een haardblok brandt, is dat niveau 1: Je creëert zelf direct uitstoot. Als je de verwarming aanzet of gas gaat stoken, is het niveau 2: Je koopt gas in bij een dienstverlener. Als je zoals wij brandstoffen verkoopt aan derden, spreek je over niveau 3: dat gaat om de CO2 uitstoot van mijn klanten aan wie ik verkoop. Op dat niveau kunnen wij iets bijdragen aan de reductie van CO2 uitstoot en zo direct impact maken met de oplossingen die wij ontwikkelen. Wij praten niet alleen maar over de verre toekomst, maar kijken naar directe oplossingen. Waar het ons om gaat is dat wij vandaag de dag al impact maken om CO2 te reduceren in Noordwest Europa met de brandstoffen die we verkopen. Hiernaast kijken wij ook met ons bedrijf Good Shipping naar het voor grote bedrijven mogelijk maken om CO2 uitstoot te compenseren in hun logistieke activiteiten. Hierbij spelen het generen van carbon credits in onze eigen bedrijfsactiviteiten een rol. Er staan nog vele mooie en nuttige dingen te gebeuren.”