Insights & positions

Published on

Our client Alkion Terminals, a European liquid bulk terminal storage company for chemicals, renewable fuels and petroleum products with their headoffice in Amsterdam, is looking for a Business Development Manager because of a strong growth by investments and a changing energy environment (energy transition). They have built over the last ...

Published on

De wereld is aan het veranderen: trends zoals duurzaamheid, digitalisering en andere nieuwe, vaak technologische, ontwikkelingen zorgen voor andere benodigde kennis in de board/ het bestuur van een organisatie. ‘De Andere Commissaris’ richt zich op het plaatsen van Commissarissen die aan deze veranderende eisen voldoen. Door een betere mix van comm...

Published on

Per april 2021 sluit David Fockema Andreae zich aan bij Navigator Network Executive search. Als ervaren consultant zal David onze ‘Finance Practice’ verder vorm gaan geven zodat wij in onze propositie richting klanten nog beter kunnen acteren als 'one-stop-shop'. Of de vraag nu commercieel, algemeen, IT, operationeel of financieel gerelateerd is. Wij ...